Kamera on-line

Stypendium marszałka dla uczniów naszych szkół!

Wsparcie dla najzdolniejszych

Ponad stu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Opolszczyzny otrzymało stypendia naukowe Marszałka Województwa. Wśród nagrodzonych  znaleźli się uczniowie i uczennice z czterech szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu - I Liceum Ogólnokształcącego(1 osoba), Zespołu Szkół nr 3(1 osoba), Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących(4 osoby), oraz Zespołu Szkół Żeglugi(1 osoba). Łącznie siedem osób.
 
 
O stypendia można było ubiegać się indywidualnie bądź za pośrednictwem szkoły. Liczyły się przede wszystkim wyniki w nauce – średnia ocen co najmniej 4,8 ze wszystkich przedmiotów oraz co najmniej 4,6 w kategorii przedmiotów przyrodniczo-technicznych. Brano również pod uwagę osiągnięcia w turniejach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Pomoc stypendialna przyznana została po raz trzeci, jej współfinansowanie odbywało się w ramach projektu stypendialnego Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”- działanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Opolski kurator oświaty, Halina Bilik, pogratulowała samorządowi województwa inicjatywy, która promuje najzdolniejszych uczniów Opolszczyzny, a Tomasz Kostuś, wicemarszałek województwa, przypomniał, że w ciągu trzech kolejnych edycji projektu na stypendia dla zdolnych młodych Opolan przeznaczono 1,5 mln złotych.

7.jpeg
stypendiummarszalka.jpeg

×

Zapisz się do newslettera