Kamera on-line

Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na przedsięwzięcie pn. ,,Pracownia pod chmurką urządzona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu”

W dniu 29.05.2024 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę dotacji Nr 301/2024/G-22/EE-BD/D na dofinansowanie zadania pn. ,,Pracownia pod chmurką urządzona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu".

W ramach zadania na  niezagospodarowanym obiekcie zieleni szkoły powstanie przestrzeń dydaktyczna, w której będą odbywać się zajęcia w terenie, różne inicjatywy ekologiczne i lekcje z geografii, fizyki, biologii itd. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie zadaszonego miejsca w formie altany z ławkami i krzesłami.


Nazwa zadania: ,,Pracownia pod chmurką urządzona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu".

Koszt kwalifikowany zadania: 40 0000,00 zł
Kwota udzielonego przez Fundusz dofinansowania: 40 000,00 zł
Forma udzielonego przez Fundusz dofinansowania: dotacja
Odnośnik do strony Funduszu: http://www.wfosigw.opole.pl

WFOSiGW logo pelne poziom kolor_page-0001.jpeg

×

Zapisz się do newslettera