Kamera on-line

Samorządowcy u wojewody

W Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (18.06) odbyło się spotkanie z samorządowcami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

W trakcie wydarzenia wręczono listy gratulacyjne nowym włodarzom oraz tym ponownie wybranym, a także omówiono współpracę organów samorządowych z administracją rządową w zakresie: nadzoru prawnego, gospodarki przestrzennej i infrastruktury, czy polityki społecznej oraz edukacji.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia państwowe i resortowe dla zasłużonych samorządowców. Wśród samorządowców byli: starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Artur Maruszczak, prezydent Sabina Nowosielska, a także wójtowie gmin wiejskich z naszego powiatu.

- To nasi samorządowcy. Osoby, które działają na rzecz lokalnych społeczności, pełniąc różne funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak gminy, powiaty i województwa. To czas nie tylko na wręczenie listów gratulacyjnych nawiązujących do rozpoczętej już kadencji 2024-2029, ale także do rozmów, które są podstawą dobrej współpracy – przekazała wojewoda opolski Monika Jurek.

Oprac. al

tery2.jpeg

tery1.jpeg

tery3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera