Kamera on-line

Opracowano wspólną strategię działań dla Kanału Gliwickiego

Wspólna strategia zapobiegania śnięciu ryb w Kanale Gliwickim. Monika Jurek Wojewoda Opolski wraz Artur Maruszczak - Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski i Sabina Nowosielska prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle spotkali się m.in. z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego, straży pożarnej, policji oraz wód polskich.

Omówiono działania, które przyczynią się do zmniejszenia strat w środowisku.

- Aktualnie sytuacja jest stabilna, a parametry wody w Odrze mają akceptowalny poziom. Działając zapobiegawczo, przeprowadziłam wizję lokalną w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem było współdziałanie służb i wypracowanie odpowiedniej strategii postępowania, która przyczyni się do minimalizacji skutków sytuacji na Odrze w związku z zakwitem „złotej algi” – przekazała Monika Jurek.  

- Tematem naszego spotkania była propozycja związku wędkarskiego dla ochrony ryb w kanale, chodzi o to, by zamontować zapory, by nowe ryby nie wpływały na ten teren, póki co czekamy na konkretne propozycje jak te zapory mają wyglądać,  czy to zapory świetle czy dźwiękowe, ale chcemy by to nie kolidowało z ruchem na kanale, czekamy na zakres działań i koszt, wówczas wspólnie z zainteresowanymi podejmiemy dyskusję na ten temat, uważam, że pomysły są dobre – zaznacza starosta Artur Maruszczak.

al

odra1.jpeg

odra2.jpeg

odra3.jpeg

odra4.jpeg

odra5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera