Kamera on-line

Ministerstwo Edukacji Narodowej nagrodziło kozielskie liceum

Wyróżnienia dla najlepszych

17 grudnia Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wręczyła nagrody finalistom konkursu dla dyrektorów szkół „Szkoła obywateli” im. Anny Radziwiłł. Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazł się dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, Ryszard Więcek, który nagrodę odebrał razem z obecną na uroczystości Małgorzatą Tudaj - wicestarostą powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Do finału konkursu zakwalifikowano 43 dyrektorów szkół z 16 województw. Spośród nich kapituła powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, w skład której weszli członkowie Rady Edukacji Narodowej, przedstawiciele rodziny Anny Radziwiłł i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego, w każdej kategorii wskazała krajowych laureatów konkursu.
W kategorii „szkoła podstawowa" zwyciężyła Bogumiła Załęska-Waszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie. W kategorii „gimnazjum" laureatką została Sylwia Owsińska z Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie. W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne" zwyciężył Ryszard Więcek z I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.
Podczas uroczystości wręczono także nagrody laureatom etapu wojewódzkiego.  Celem konkursu, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, było promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych postaw służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Nagrodą im. Anny Radziwiłł zostali wyróżnieni dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych między innymi za kształtowanie postaw obywatelskich i tworzenie tradycji szkoły w oparciu o wartości patriotyczne, za współpracę szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi, oraz za aktywny i trwały udział szkoły w lokalnym życiu społecznym.
 
Na zdjęciu: wicestarosta Małgorzata Tudaj, minister Katarzyna Hall, dyrektor Ryszard Więcek.
foto1.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg


 
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera