Kamera on-line

Absolutorium i wotum zaufania dla zarządu powiatu za 2023 rok

Oznacza to, że starosta i zarząd powiatu właściwie wykonywali zadania, za które odpowiada samorząd. 17 z 20 radnych głosowało "Za", trzech radnych wstrzymało się od głosu. Nim przystąpili do głosowania odbyła się dyskusja nad raportem o stanie powiatu. To obszerny dokument, który obrazuje działania samorządu i mówi, jaką strategię przyjmie powiat na rozwój w najbliższych miesiącach i latach. Z raportem można było zapoznać się na naszej stronie internetowej.

W poprzednim roku, przed wyborami, obradował zarząd powiatu ze starostą Pawłem Masełkiem oraz wicestarostą Józefem Gismanem.

W 2023 roku powiat pozyskał ponad 30 mln zł z przeróżnych programów zewnętrznych i wraz z pieniędzmi pochodzącymi z budżetu samorządu inwestował w szpital, szkoły, sport, odnawialne źródła energii, a także rynek pracy i opiekę społeczną, w tym ukierunkowaną na osoby niepełnosprawne.

W Kędzierzynie-Koźlu otwarto nową pracownię radiologii i diagnostyki. Mieści się przy ulicy Harcerskiej. Należąca do szpitala powiatowego pracownia została nowocześnie urządzona, a na jej środku stanął wysokiej klasy rentgen. Całość kosztowała 1 mln 200 tys. zł, a środki przekazała Unia Europejska. Nowością w specjalistycznej opiece nad pacjentami była otwarta poradnia geriatryczna, również mieszcząca się przy ulicy Harcerskiej. SP ZOZ na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pozyskał 14 mln zł, to najwyższe dofinansowanie ze wszystkich placówek z województwa. Szpital wraz z powiatem był organizatorem kilku akcji profilaktycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. To Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Biała Sobota i Movember. Dzięki nim mieszkańcy mogli skorzystać z wielu bezpłatnych badań oraz porozmawiać ze specjalistami, ale też na przykład nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

W działania profilaktyczne włączyła się wraz z powiatem Polsko-Amerykańska Klinka Serca, organizując aż trzy kluby pacjenta, gdzie przebadano setki mieszkańców, a wielu dzięki badaniom trafiło pod opiekę specjalistów. 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski znalazł się wśród liderów dużego wojewódzkiego projektu sieci nowoczesnego doradztwa zawodowego. Nasz samorząd pozyskał pół mln zł na rozbudowę sieci doradczej i razem z innymi samorządami zdecydowanie rozszerza swoje możliwości, to oznacza szybki i skoordynowany przepływ informacji i działań nie tylko na szczeblu jednego powiatu ale całego województwa opolskiego. 53 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu otrzymało stypendia starosty i zarządu powiatu, wśród nich słynne już L-ki, w myśl których samorząd finansuje uczniom kursy prawa jazdy. Dwie firmy transportowe stały się ścisłymi partnerami ZSTiO w Azotach.

Pisząc o umowach partnerskich nie można pominąć Zespołu Szkół nr 1. Znana w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i na Opolszczyźnie firma Godyla objęła swym patronatem uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Firma Jokey Poland zdecydowała się na fundowanie stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach. Mechatronicy otrzymują też fachowe wsparcie na miejscu, a potem otwartą ścieżkę pracy w firmie z Kędzierzyna-Koźla, która jest wiodącym zakładem całej grupy, mającej kilkanaście fabryk w Europie i na świecie.

Z poważniejszych zdań należy wymienić remont ulicy Spacerowej do Pola Południowego, gdzie głównym celem było obniżenie jezdni pod wiaduktem dla większych pojazdów, remont drogi wraz z tamtejszym przejazdem kolejowym będzie kontynuowany. Modernizacji doczekała się też ulica Piotra Skargi na os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu. Czteromilionowej inwestycji doczekał się fragment Większyce-Łężce wraz z mostem w gminie Reńska Wieś. W 2023 roku powiat zakończył największą inwestycję samorządu w opiece społecznej wartą 7 mln 200 tys. zł, z tego 3 mln pochodziły z budżetu powiatu, reszta z rządowego programu inwestycji strategicznych. Chodziło o kompleksowy remont Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach.  

Podczas sesji radni pozytywnie ocenili sprawozdanie finansowe Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Dyrektor szpitala mówił, że placówka bardzo intensywnie stara się o zewnętrzne dofinansowanie nadbudowy szpitala oraz budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego, który miałby powstać w miejscu obecnej pediatrii. Lecznica jest w pełni przygotowana do tej poważnej inwestycji, która zmieni system ochrony zdrowia w całym powiecie.

AL

abso1.jpeg

abso2.jpeg

abso3.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera