Kamera on-line

Roztopy!

Data i godzina wydania: 23.12.2010 - godz. 07:17

Zjawisko: Roztopy

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 07:30 dnia 23.12.2010 do godz. 21:00 dnia 24.12.2010

Obszar: województwo opolskie

Przebieg: Przewiduje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. 23.12 temperatura maksymalna od 3°C do 6°C, 24.12 temperatura maksymalna od 4°C do 6°C.
W nocy 23/24.12 również utrzymywać się będzie dodatnia temperatura powietrza.
Jednocześnie od godzin nocnych 23/24.12 występować będą opady deszczu. Przewidywana wysokość opadów deszczu w całym okresie od 5 do 10 mm.
Skutki: Lokalne zalania, podtopienia, błoto pośniegowe.
Uwagi: Brak.
W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań w ramach kompetencji:
- przygotowanie odpowiednich służb,
- powiadomienie ludności.
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować PCZK.
 
SK PSP Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 33 78 ; 77 482 33 79, fax 77 482 33 80
×

Zapisz się do newslettera