Kamera on-line

Lepszy klimat i warunki cieplne

Projekt powiatu za 3 mln zł

 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski realizuje projekt inwestycyjny warty niespełna 3 mln zł. Polega on na ograniczeniu energochłonności budynków Zespołu Szkół w Komornie. Dzięki jego realizacji szkoła zaoszczędzi średniorocznie ok. 200 ton węgla (dotąd spalała ok. 247 ton, po projekcie będzie to 25 ton w tak zwanym „szczycie”. W samych opłatach za korzystanie ze środowiska placówka zaoszczędzi rocznie ponad 4,5 tys. PLN. Ocieplenie przegród budynków pozwoli zaoszczędzić rocznie 790 MWh energii cieplnej. Po odjęciu wszystkich kosztów energii elektrycznej zużytej do napędu sprężarek pomp ciepła i ujmując zużywany odtąd węgiel, szkoła zaoszczędzi rocznie na całej inwestycji ok. 160 tys. zł. A w klasach będzie nieporównywalnie lepszy klimat i warunki cieplne, cała instalacja będzie łatwo regulowalna, nie będzie strat przez przenikanie, a co najważniejsze: zniknie problem niskiej emisji na terenie sołectwa, gdyż placówka spalała dotychczas najwięcej paliwa stałego.
 
Zakres robót projektu to:
 
- docieplenie ścian i dachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (tam gdzie dotąd nie wymieniono), grubość ocieplenia ścian: 15 cm styropian; dachy: 15 cm wełna twarda.
- montaż nowoczesnych źródeł ciepła wykorzystujących energie odnawialną: pomp ciepła niezależnych dla każdego obiektu z jednym dolnym źródłem ciepła ze studni, która istnieje już na terenie szkoły. Pompy ciepła połączone będą w kaskadzie w układzie Tiechelmann’a.
 
Wartość całkowita wydatków projektu: 2 936 402,85 zł.
Wartość kosztorysowa wydatków kwalifikowanych: 2 624 836,66 zł.
Otrzymaliśmy dofinansowanie 71,64 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 880 432,98 zł.
Wkład własny wyniesie więc: 1 055 969,87 zł.
 
Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2011 lub początek 2012 roku.
1.jpeg
3.jpeg
2.jpeg


 
 
×

Zapisz się do newslettera