Kamera on-line

Informacja o wolnych miejscach w szkołach

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zaprasza młodzież do szkół ponadgimnazjalncyh
Mamy w naszym powiecie bardzo dobre szkoły, z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, uzyskującą kolejne - wyższe stopnie awansu zawodowego, co przekłada się na wysoką jakość nauczania. Potwierdzają to wyniki tegorocznych matur. Na ogólną liczbę zdających po raz pierwszy tj. 844, w tym 709, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych 84% zdało egzamin maturalny. Jest to drugi wynik w województwie opolskim (po Opolu). Zdawalność w poszczególnych typach szkół kształtowała się następująco: w liceach ogólnokształcących 91,9%, w liceach uzupełniających 23,5%, w technikach 79%.
Te dane są bardzo dobrą informacją dla tegorocznych gimnazjalistów, których serdecznie zapraszamy do naszych szkół ponadgimnazjalnych. Nie muszą oni szukać możliwości dalszego kształcenia poza naszym powiatem, ponieważ wyniki matur i wierzę, że także wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, są na wysokim poziomie a tym samym gwarantują zakończenie sukcesem nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Jest to zasługą m. in. oddanych swojej pracy Dyrektorów, zaangażowanych w pozyskiwanie partnerów do działań w zakresie szkolnictwa zawodowego, wraz z nauczycielami biorących udział w różnych projektach. W tym miejscu dziękuję raz jeszcze, w imieniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Edukacji i Promocji, za wkład i zaangażowanie w edukację młodzieży pracownikom naszych szkół.
Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przygotowały atrakcyjną ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów. Była ona skierowana nie tylko do uczniów z naszego powiatu, ale także z innych województw.
To nie jest koniec naboru do klas I! Od 20 sierpnia będzie trwała elektroniczna rekrutacja dodatkowa. Są jeszcze wolne miejsca w następujących szkołach i klasach:
  •  I Liceum Ogólnokształcące – ogółem 40 wolnych miejsc w 6 różnych klasach, 
  • w Zespole Szkół nr 1 - Technikum nr 1 w klasie:
technik budownictwa: 6 miejsc,
technik żywienia i usług gastronomicznych: 3 miejsca,
technik ekonomista: 4 miejsca,
technik logistyk: 3 miejsca
oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w zawodach:
sprzedawca, kucharz po 5 miejsc,
murarz-tynkarz: 3-5 miejsc,
fryzjer: 2-3 miejsca, a także w klasie wielozawodowej: 12 miejsc
 
  • w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej - Technikum nr 2 w klasie:
technik żeglugi śródlądowej: 7 miejsc w drugim oddziale, co jest dużym sukcesem szkoły, ponieważ od kilku był tylko jeden oddział o tej kwalifikacji
technik pojazdów samochodowych: 3 miejsca
technik mechanik: 2-4 miejsca
oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w zawodzie:
           mechanik-monter maszyn i urządzeń: 12 miejsc
  • w Zespole Szkół nr 3 - Technikum nr 3 w klasie:
technik technologii chemicznej: 2 miejsca,
technik ekonomista: 3-5 miejsc
 
  • w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Technikum nr 4 (jest to szkoła, o najlepszym wyniku zdawalności egzaminu maturalnego wśród szkół technicznych, zdawalność matury w roku szkolnym 2011/2012 to 88,7%)
    wolnych jest 6 miejsc w klasie technik informatyk
Poza tym, Zespół Szkół w Komornie, który już od 1 września 2012 r. będzie szkołą Gminy Reńska Wieś, dysponuje wolnymi miejscami w klasach technikum i szkoły zawodowej. 
Do tej pory przyjęto 962 kandydatów, ale może być ich więcej. Miejsca są i czekają na młodzież gimnazjalną. Gorąco zapraszam do naszych szkół i do naszej bursy, gdzie uczniowie mogą zamieszkać i będą mieć zapewnione wyżywienie za przystępną odpłatnością.
Już dziś zapraszam młodzież gimnazjalną do wizyt w szkołach Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, do sięgania na ich strony internetowe.
Informacja o godzinach pracy w okresie letnim zamieszczona jest na stronie Starostwa.
- Artur Widłak
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 
×

Zapisz się do newslettera