Kamera on-line

Nasze szkoły wysoko w ogólnopolskim rankingu

Licea i technika pod lupą ekspertów

Wysokie lokaty uzyskały dwie szkoły z terenu naszego powiatu sklasyfikowane w ogólnopolskim rankingu placówek ponadgimnazjalnych przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zajęło 177 miejsce, na 400 ujętych w rankingu. Również wysoko znalazło się Technikum nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonujące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azoty, które zajęło 89 pozycję, na 200 sklasyfikowanych w zestawieniu. Tym samym obie szkoły plasują się na 5 miejscu w skali naszego województwa. Z kolei Zespół Szkół w Komornie w rankingu olimpijskim, w którym brano pod uwagę wyniki z olimpiad zajął 176 pozycję, a II liceum 84. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza zostało sklasyfikowane na 463 miejscu w skali Polski otrzymując wskaźnik rankingowy 39,04. Tym samym zajęło 14 lokatę w województwie.
13 edycja rankingu jest wyjątkowa. Po raz pierwszy osobno oceniano licea i technika. Po raz pierwszy też Kapituła Rankingu zdecydowała o rozszerzeniu kryteriów oceny szkół. Oprócz sukcesów w olimpiadach – według, których układane były dotychczasowe zestawienia – o pozycji szkół zdecydowały wyniki z matur, a także opinia o szkole nauczycieli akademickich. Dzięki nowym kryteriom pełniej mogły się zaprezentować technika, których uczniowie, oprócz przedmiotów maturalnych, uczą się też przedmiotów zawodowych. Nagrodzonym placówkom gratulujemy!
1.jpeg
 
Uczniowie technikum w Azotach podczas zajęć.
6.jpeg
5.jpeg
4.jpeg


 
 
×

Zapisz się do newslettera