Kamera on-line

Mniej pieniędzy na aktywizację zawodową

Jest uchwała w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pracy

W czwartek 27 stycznia w sali posiedzeń starostwa zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Obrady poprowadziła przewodnicząca rady Alicja Brol-Polak. W czasie spotkania przedstawiono m.in. informację o stanie bezrobocia w naszym powiecie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Maria Labus zaprezentowała sprawozdanie z działalności PUP w Kędzierzynie-Koźlu. Oprócz tego rada na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z proponowanym limitem środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez Urząd Pracy zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych. Środki przeznaczone na aktywizację bezrobotnych w 2011 roku są drastycznie niskie. Nie pozwolą na skuteczną realizację zadań. Powiatowa Rada Zatrudnienia wyraziła głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. – Tak wysokie obniżenie środków finansowych Funduszu Pracy będzie powodować stały wzrost bezrobocia, a co za tym idzie zwiększającą się ilość będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – zaznaczyli członkowie rady. Będzie to skutkowało także brakiem tworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców korzystających z usług i instrumentów PUP. W tej sytuacji podjęto stosowną uchwałę, w której wnosi się o zwiększenie środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych z terenu naszego powiatu.
Dodajmy, że na koniec grudnia 2010 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 4.508 osób, w tym 2.470 kobiet, tj. 54,8% ogółu zarejestrowanych w porównaniu z 31 grudnia 2009, kiedy to liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 4.476 osób. Wzrosła zatem o 32 osoby. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał na realizację aktywnych form kwotę wyższą niż w 2009 roku o prawie 8 mln zł. 
1.jpeg
 
 
×

Zapisz się do newslettera