Kamera on-line

Przygotowania do budowy obwodnicy północnej

Ogłoszenie przetargu w przyszłym roku

 
W dniu 11 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w opolskim oddziale GDDKiA, którego zadaniem była ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego na etapie Koncepcji Programowej. W spotkaniu wziął udział starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman, który z ramienia Zarządu Powiatu od początku monitoruje i wspiera wszelkie działania związane z planowaną inwestycją.
 
Koncepcja Programowa dostarcza Inwestorowi informacji do podjęcia decyzji w zakresie szczegółowych rozwiązań geometrycznych, technicznych i finansowych zamierzenia. Zatwierdzony Protokołu z posiedzenia ZOPI przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kończy etap Koncepcji Programowej i rozpoczyna etap Projektu Budowlanego. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to I/II kwartał 2012 r.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy północnej miasta Kędzierzyna-Koźla oraz Ujazdu w ciągu drogi krajowej nr 40 na odcinku od łuku poziomego w km 70+050 istniejącego dwujezdniowego odcinka obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (Al. Armii Krajowej) do granicy z województwem śląskim za miejscowością Ujazd w km 85+788. Inwestycja nie obejmuje budowy przewidzianego łącznika pomiędzy projektowaną obwodnicą a istniejącą drogą krajową (łącznik do Blachowni), który zostanie wykonany własnym staraniem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla. Planowana obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), o liczbie pasów ruchu 1/2+1 (przekrój drogowy jednojezdniowy, dwupasowy z dodatkowymi pasami do wyprzedzania) na odcinku od początku obwodnicy do planowanego łącznika z istniejącą drogą krajową nr 40 a dalej do końca opracowania droga będzie drogą jednojezdniową dwupasową 1/2. Długość planowanej obwodnicy to ok. 14,1 km.
 
 
×

Zapisz się do newslettera