Kamera on-line

Konferencja otwierająca projekt

Aktywizacja zawodowa Romów

Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzata Tudaj wzięła udział w konferencji otwierającej projekt dla kędzierzyńsko-kozielskich Romów. Uczestniczyli w niej także: prezes zarządu Fundacji Dla Dobra Publicznego Marian Saska, wiceprezes Stowarzyszenia Romów w Gliwicach Jan Kwiatkowski, prezydenta miasta Kędzierzyna-Koźla reprezentował jego asystent Mirosław Magiera.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 40 Romów zamieszkujących nasz powiat. Chodzi o to, by osoby bezrobotne narodowości romskiej mogły konkurować na rynku pracy także wiedzą fachową. Koniecznym jest, aby osoby te nie ulegały panującej tendencji wykluczenia społecznego. Pomysłodawcy projektu chcą pomóc Romom dostrzec w sobie potencjał i zaktywizować ich w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju, a pracodawców przekonać, że Romowie mogą być dobrymi pracownikami. W ramach projektu zorganizowany będzie również Festiwal Romski, w którym weźmie udział około 500 mieszkańców naszego miasta. Będzie okazją do zapoznania się z tradycjami, kulturą i rzemiosłem Romów poprzez wystawy i filmy dokumentujące kulturę, a także zagładę Romów i innych rodów cygańskich w okresie II wojny światowej. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach zawodowych, m.in. artystycznego szycia firan, spawania czy obsługi kas fiskalnych. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
Zobacz film:
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg


 


 
×

Zapisz się do newslettera