Kamera on-line

Ruszają konsultacje!

Powiatowy projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi

 
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem powiatu. W związku z tym Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego skierował do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015. Konsultacje prowadzone będą od 11 do 24 marca 2011 roku w formie pisemnej. Adres: pcpr@pcpr-kkozle.pl lub na piśmie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn – Koźle. W ciągu 14 dni od daty zakończenia konsultacji, Zarząd Powiatu przygotuje sprawozdanie z ich przebiegu zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu. Strony o konsultacjach i ich zakończeniu zostaną poinformowane za pośrednictwem powiatowej strony internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl oraz www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowym, a w szczególności wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych.
 
Projekt uchwały w załączniku.
 
 
 
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera