Kamera on-line

Szkolenia współfinansowane przez unię

 Oferta dla bezrobotnych

 
Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne z województwa opolskiego na BEZPŁATNE szkolenia zawodowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Aktywni i kompetentni".
Celem ogólnym projektu „Aktywni i kompetentni” jest zaktywizowanie społeczne
i zawodowe 84 osób bezrobotnych ( w tym 50 kobiet) do końca trwania projektu, przeciwdziałając tym samym ich wykluczeniu społecznemu.

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje udział uczestników w wybranym szkoleniu:

- Specjalista/ka ds. sprzedaży z obsługą magazynu oraz wózkiem jezdniowym (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

- Specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych z elementami kadr i księgowości MŚP
(z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

- Opiekun/ka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

- Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego z językiem angielskim.

-Kurs spawania metodą MAG (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

Oferowany w ramach powyższych kursów moduł nauczania języka angielskiego albo niemieckiego nauczany będzie w stopniu podstawowym. Z uwagi na powyższe przy rekrutacji pierwszeństwo będą miał osoby nie znające wybranego do nauki języka. Języki obce nauczane będą za pomocą innowacyjnej metody nauczania języków obcych za pomocą kursów i systemu SITA.
Równolegle (a także po jego zakończeniu szkolenia zawodowego) uczestnicy projektu będą brali udział:
- w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości.
- w poradnictwie indywidualnym doradcy zawodowego, którego celem jest opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania oraz pomoc w poszukiwaniu pracy (coaching) i wdrożeniu się do pracy (trening pracy) w przypadku jej podjęcia w ramach projektu.

UCZESTNICY PROJEKTU
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby BEZROBOTNE, zamieszkujące w województwie OPOLSKIM, będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 LATA) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

SZCZEGÓŁOWE informację można uzyskać
pod numerem telefonu: 77 483 48 95
oraz na stronie Fundacji :
www.fddp.pl  w zakładce
Projekty / Aktywni i kompetentni.

ZAPRASZAMY!!

Fundacja Dla Dobra Publicznego
Biuro projektu: "Aktywni i kompetentni"
ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 483 48 95
 
Ulotka_Aktywni i kompetentni_1.jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera