Kamera on-line

Będą kształcić przyszłych strażaków

Dopinają szczegóły

 
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman spotkał się z komendantem Powiatowej Straży Pożarnej Januszem Chomiakiem oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Komornie Krystianem Flegelem. Tematem było utworzenie dodatkowych zajęć o profilu strażackim we wspomnianej placówce.
 
Podczas spotkania omówiono warunki i zasady kształcenia uczniów. Przyjęto, że nauka odbywać się będzie na zasadzie dodatkowych zajęć związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem medycznym. Kursy miałyby odbywać się raz w tygodniu i trwać godzinę lub dwie. Prowadziliby je fachowcy związani z pożarnictwem. Dyrektor Zespołu Szkół w Komornie ma czas do końca marca, by zgłosić w kuratorium oświaty chęć utworzenia dodatkowych zajęć. Pozytywna opinia poprzedzona stanowiskiem rady pedagogicznej oznaczać będzie możliwość wprowadzenia pomysłu w życie.   
 
1.jpeg
×

Zapisz się do newslettera