Kamera on-line

Gigantyczna inwestycja ruszy za rok?

Ministerstwo o polderze

 
 
Rozpoczęcie budowy zbiornika Racibórz-Dolny na przełomie 2011 i 2012 roku. Taką informację przekazało Ministerstwo Środowiska. Dokładna data rozpoczęcia budowy uzależniona jest od terminu rozstrzygnięcia przetargu. Finansowanie przewidziane jest z czterech źródeł, tj. budżetu państwa, pożyczki Międzynarodowego Banku Rozbudowy i Rozwoju, kredytu Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wartość projektu należy przyjąć jako szacunkową, gdyż rzeczywisty koszt budowy zbiornika będzie dopiero znany po zakończeniu wszelkich procedur przetargowych związanych z wykonaniem samego zbiornika oraz infrastruktury towarzyszącej. Prace przebiegają zgodnie z aktualną, przyjętą przez Komitet Sterujący „mapą drogową”. Zakłada się realizację inwestycji do 2015 roku. Opóźnienia wynikają m.in. z braku ostatecznej decyzji środowiskowej w wyniku odwołania wniesionego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przez WWF Polska. Podczas realizacji zadania „Budowa Zbiornika Racibórz Dolny” w roku 2010 udało się m.in. osiągnąć konsensus z mieszkańcami Ligoty Tworkowskiej oraz Nieboczowy w kwestii budowy wsi Nowe Nieboczowy. Pozyskano kolejne grunty od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek administracji pod realizację inwestycji. Wykupiono również siedliska w czaszy zbiornika. Zaktualizowano plan przesiedleń i podpisano umowę z firmą Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o. w zakresie aktualizacji projektu budowlanego oraz opracowania materiałów przetargowych i przygotowania wniosku na realizację inwestycji. Dokonano też wstępnych ustaleń ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim odnośnie procedur przy składaniu wniosków. Wstępne uzgodnienia poczyniono z Urzędem Marszałkowskim, w tym przypadku chodzi o pozwolenie wodnoprawne konieczne do budowy polderu.
×

Zapisz się do newslettera