Kamera on-line

W starostwie dyskutowali inżynierowie

Spotkanie członków PIIB

 
W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przybyli projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz osoby pracujące w budownictwie. Dyskusję otworzył Wiktor Abramek, przewodniczący izby wraz z obecnym na sali starostą Józefem Gismanem. Celem spotkania było omówienie problemów prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego, w aspekcie wymogów prawa oraz stosowanych praktyk przez organy administracji samorządowej, na bazie doświadczeń obu stron postępowania. Z ramienia starostwa w konferencji wzięli udział: Helena Kowalczyk – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Lesław Grzybek – kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury. Oboje przedstawili swoje doświadczenia m.in. w zakresie najczęściej występujących błędów we wnioskach o pozwolenia wodno-prawne.
 
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg


 
×

Zapisz się do newslettera