Kamera on-line

Lepszy klimat w powiecie

W trosce o mieszkańców

 
 
Starostwo w Kędzierzynie-Koźlu jest kolejnym, które z blisko setki samorządów z całego kraju znalazło się na liście uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program „Dobry klimat dla Powiatów” jest pierwszym w Polsce projektem informacyjno – promocyjnym z unijnego parytetu LIFE+ skierowanego do powiatów.
 
- Uczestnictwo w projekcie pomoże w istotny sposób w przygotowaniu się do korzystania ze środków UE na lata 2014-2020, gdyż ochrona klimatu i adaptacja do jego zmieniających warunków będą kluczowym zagadaniem nowej perspektywy finansowej Wspólnoty – wyjaśnia wicestarosta powiatu Małgorzata Tudaj.
 
 
- Przystępując do niego, Powiat będzie miał możliwość zdiagnozowania stanu ochrony klimatu na swoim terytorium lub w mieście będącym siedzibą powiatu. Działania edukacyjne pomogą mieszkańcom zrozumieć problematykę zmian klimatu – zaznacza Wojciech Szymalski, koordynator projektu.  
 
W ramach projektu organizowane będą lokalne debaty publiczne, podczas których mieszkańcy powiatów będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian w swoim regionie.
 
Zmiany klimatu to już nie tylko kolejna koncepcja naukowa, ale oczywistość, którą obserwujemy codziennie. Rosnąca liczba kataklizmów naturalnych takich jak: powodzie, susze czy huragany, czy nagłe fale ciepła albo zimna nawiedzają już niektóre regiony Polski cyklicznie. Zjawiska te wyraźnie nasilają się, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz gospodarki. Przykładowo w Polsce w roku 2008 r. zanotowano ponad 1000 katastrof budowlanych spowodowanych silnymi wiatrami, a średnia z wielolecia 2001-2008 jest wyższa o 145 % niż z okresu 1995-2000. Zmiany klimatyczne będą miały ogromne konsekwencje między innymi: dla rolnictwa i turystyki, a także dla aglomeracji miejskich (najbardziej zagrożone są dzieci i osoby starsze).
W Europie Zachodniej już od lat prowadzi się różnego rodzaju działania na różnych szczeblach administracji państwowej zmierzające do zminimalizowania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.
 
Jak radzą sobie na świecie:
 
Foto: Rosnąca liczba ludności i podnoszący się poziom wód zmusiły władze Amsterdamu do kreatywności: zamiast po prostu umacniać zapory przeciwpowodziowe grupa architektów, planistów i inżynierów eksperymentuje z nowatorskimi typami architektury w wodzie.
klimat.jpeg
×

Zapisz się do newslettera