Kamera on-line

Jak uniknąć powodzi?

Spotkanie z mieszkańcami

 
Władze powiatu, miasta, reprezentanci rad osiedlowych oraz hydrolodzy spotkali się w kozielskim magistracie, by omówić najważniejsze aspekty ochrony przeciwpowodziowej w gminach naszego powiatu. Padły także propozycję zmian, które miałby w przyszłości zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wody i jeszcze bardziej usprawnić ewentualną akcję ratunkową. Nie zabrakło również tematu zbiornika Racibórz-Dolny. Ma on być kluczowym elementem ochrony przed powodzią całej Opolszczyzny, w tym najbardziej zagrożonych gmin na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – Bierawa, Cisek i Kędzierzyn-Koźle. Przypomnijmy, że według informacji Ministerstwa Środowiska budowa polderu miałaby ruszyć za około rok. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotował zestawienie priorytetowych inwestycji, jest wśród nich m.in. podwyższenie wałów w Koźlu-Rogach oraz budowa obwałowań wokół kozielskiej oczyszczalni ścieków.
 
Foto: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
1.jpeg
 
 
×

Zapisz się do newslettera