Kamera on-line

Uprawnienia społecznego opiekuna zabytków dla Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR

Na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w dniu 18 czerwca 2012 r., wydał decyzję o ustanowieniu Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR społecznym opiekunem zabytków. Jest to pierwszy społeczny opiekun zabytków w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.
Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR powstało z początkiem roku 2009. Jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości lokalnej społeczności o historii i tradycji Miasta Kędzierzyn-Koźle i okolic. Obecnie liczy sobie 20 członków.
Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Swoje cele realizują oni poprzez: organizowanie wystaw o tematyce historycznej – m. in. Koźle – historia w przedmiotach zawarta, Styczeń-Marzec 1945. Działania wojenne w regionie, Oblężenie 1807 w zbiorach; działalność kolekcjonerską; promowanie historii wśród młodzieży; propagowanie w społeczeństwie wiedzy o przeszłości regionu, w ramach czego stowarzyszenie m. in. wystąpiło podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków z prezentacją Historia Koźla i okolic w świetle działalności KSMHiA EXPLORATOR; ochronę dóbr kultury i przyrody, współpracę z instytucjami naukowymi i poszukiwanie zaginionych, porzuconych przedmiotów mających wartość historyczną.
W swoim dorobku stowarzyszenie ma liczne wystawy, prelekcje, prezentacje, rajdy historyczne promujące historię miasta Kędzierzyn-Koźle i okolic. 
Podstawą nadania uprawnień społecznego opiekuna zabytków jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568). Zgodnie z jej zapisami społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach, współdziałają w tym zakresie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą powiatu. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

DSC_0880.jpeg
101_0253.jpeg
100_7113.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera