Kamera on-line

I Konkurs Wiedzy Logistycznej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu ma zaszczyt zaprosić uczniów województwa opolskiego kształcących się w zawodzie technik spedytor, technik logistyk do

                                                 I Konkursu Wiedzy Logistycznej

 
Organizatorem przedsięwzięcia jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
W pomoc organizacyjną włączyły się:   
- Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi 
- Zespół Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie - Koźlu.
 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest uczelnią, która specjalizuje się w kształceniu inżynierów- specjalistów z zakresu logistyki, spedycji, handlu międzynarodowego a także menadżerów. Wykorzystując potencjał naukowy (wysokiej klasy naukowców, specjalistów oraz praktyków) zrodził się pomysł animowania konkursu, którego nadrzędnym celem byłaby promocja kształcenia wykwalifikowanych kadr sektora logistycznego. 
 
I Konkurs Wiedzy Logistycznej jest przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych z terenu województwa śląskiego, opolskiego oraz małopolskiego, którzy kształcą się w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor.
 
18 kwietnia 2011 r. o godz. 10.15 w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uczniowie szkół średnich, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy oraz umiejętności a także zapewnienia sobie kontynuacji bezpłatnej nauki na studiach wyższych w WSB.
 
Uczestnicy w przeciągu 60 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się z 25 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu (za nieprawidłowe odpowiedzi przewidziano punkty ujemne). Maksymalna liczba uczestników z jednej szkoły średniej to 5 uczniów.
 
Wszystkie przydatne informacje: regulamin konkursu, terminy, zgłoszenia, nagrody dostępne są na stronie organizatora: www.wsb.edu.pl/kwl
 
W imieniu dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 serdecznie zapraszamy.
×

Zapisz się do newslettera