Kamera on-line

Uwaga na drogowców w Ostrożnicy

Starostwo prowadzi remont 

 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski prowadzi remont infrastruktury drogowej na terenie Ostrożnicy w gminie Pawłowiczki. Drogowcy kładą tam chodnik na długości 300 metrów. Ulica zyska też nową kanalizację burzową, krawężniki oraz wpusty uliczne. Koszt inwestycji to ponad 203 tys. zł.
 
Prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1405 łączącej Pawłowiczki z Polską Cerekwią przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap Pawłowiczki – Ostrożnica ukończono w 2006 roku za kwotę 500,000 złotych stanowiącą środki własne powiatu.

Drugi etap zakończył się w 2009 roku i był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Znacząca część kwoty na prowadzone inwestycje starostwo pozyskało ze środków unijnych, około 1,3 mln złotych.
Podstawowym celem prowadzonych inwestycji drogowych na tej trasie było dostosowanie jezdni remontowanej drogi do przejazdu samochodów ciężarowych transportujących buraki cukrowe do cukrowni Ciężkowice. Nawierzchnia jezdni została utwardzona i poszerzona do 6 metrów. Kolejnym celem było połączenie dwóch ośrodków gminnych: Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi. Prace przy przebudowie drogi były prowadzone na odcinku 5200 metrów. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 2 mln złotych. Zakończenie robót związanych z chodnikiem, krawężnikami oraz kanalizacją burzową będzie oznaczało dopełnienie kompleksowości prac na tym odcinku.  
2.jpeg
1.jpeg
3.jpeg


 
 
×

Zapisz się do newslettera