Kamera on-line

Posiedzenie zarządu zdominowała sprawa mostu

Nowa przeprawa zadaniem priorytetowym

Szereg najistotniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem powiatu było przedmiotem środowego posiedzenia zarządu. Jednym z tematów obrad była kwestia mostu Bierawa-Cisek. Temat mostu jako priorytetowej dla mieszkańców inwestycji i nie da się ukryć, największej w dziejach powiatu, zdominował posiedzenie zarządu. W najbliższych kilkunastu dniach firma kończąca roboty zajmie się pracami wykończeniowymi związanymi m.in. z należącym do konstrukcji chodnikiem.   

Remont doraźny nawierzchni ma zapewnić bezpieczny przejazd samochodów do momentu powstania nowej przeprawy. Firma remontowa, która wykonała najważniejsze prace udzieliła 3-letniej gwarancji, a co ważne, według planów i przy aprobacie rady powiatu, w tym samym okresie zaraz obok starego wysłużonego mostu powstawać ma zupełnie nowy. Zamknięcie starej przeprawy powinno się więc zbiec z otwarciem nowoczesnej wartej wiele milionów złotych budowli. 
Od lewej: sekretarz powiatu, Alicja-Brol-Polak, wicestarosta Małgorzata Tudaj, starosta Józef Gisman i członkowie zarządu powiatu: Józef Szymański, Gabriela Tomik, Jerzy Pałys.
2.jpeg
×

Zapisz się do newslettera