Kamera on-line

Konferencja: Szanse rozwoju Polski Zachodniej, Niemiec i Czech - wzmocnienie trimodalnego transportu międzynarodowego

Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w Konferencji organizowanej w Sejmie RP w dniu 22 maja 2012r. z przez Unię Izb Gospodarczych Łaby i Odry na temat „Szanse rozwoju Polski Zachodniej, Niemiec i Czech-wzmocnienie trimodalnego transportu międzynarodowego”
 
         Od października ubiegłego roku nasz Powiat w istotny sposób przyczynia się do ożywionej dyskusji i działań na różnych płaszczyznach współpracy ze środowiskami samorządowymi, zarządcami rzeki Odry, służbami wodnymi jak również przedsiębiorcami skupionymi wokół rzek Polski. Dialog rozpoczęty na tle bezpieczeństwa powodziowego i korytowania rzeki przekroczył daleko obszar  „Programu Odra 2006” wraz z jego aktualizacjami.
 
„Nasz apel został przyjęty bardzo dobrze, powiaty chętnie się przyłączają. Jeśli zewrzemy szyki, będziemy mieli realną siłę, by wpływać na premiera i rząd, by w końcu pochylić się nad tą rzeką - mówi Gabriela Tomik, wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (woj. opolskie). We wtorek (28 luty 2012) apel przyjął powiat gorzowski. Dopisał, że takie same działania (pogłębianie i regulacja) powinny być prowadzone na Warcie i Noteci.”
 
 
 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski na konferencji organizowanej w Sejmie RP w Warszawie w dniu 22 maja 2012r.  przez Unię Izb Gospodarczych Łaby i Odry na temat „Szanse rozwoju Polski Zachodniej, Niemiec i Czech - wzmocnienie trimodalnego transportu międzynarodowego” reprezentowali:
 
  • Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Gabriela Tomik
  • Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Fryderyk Trautberg
  • Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu- Grzegorz Nadolski
  • Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu – Komandor Pływadeł Odra 2012- Tadeusz Urbańczyk
 
Program konferencji zawierał m.in. omówienie ogólnej sytuacji gospodarczej regionu dorzecza Łaby i Odry, nakreślono szanse rozwoju gospodarki Polski Zachodniej przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dr Janusza Pawęska.
Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami – transport intermodalny z perspektywy HHLA Intermodal GmbH, Projekty unijne z Niemcami – przykład: Odra dla turystów 2014, wzmocnienie trimodalnego transportu międzynarodowego, które przedstawił przedstawiciel Portu Hamburg Marketing e.V. (HHM) w Polsce, współpraca nowych krajów Unii Europejskiej w ramach rozbudowy dróg wodnych przedstawiona na konferencji przez Prezesa Dyrekcji Dróg Wodnych Republiki Czeskiej –to tylko niektóre z tematów wewnątrz bloków dyskusyjnych przeplatanych dyskusją w której udział wzięła Wicestarosta Powiatu-Gabriela Tomik.
 
Śląsk Opolski to macierz Odry. Tu żyją i mieszkają Ci, którzy rzekę znają i rozumieją od wielu pokoleń i podchodzą do niej wielowątkowo tj. społecznie, kulturowo i gospodarczo. Odra nie tylko zagraża jako żywioł ale jest bezpośrednim czynnikiem rozwoju regionu. Wystąpienie organu samorządowego na konferencji dot. szans rozwoju Polski Zachodniej, Niemiec i Czech miało na celu:
·        Przedstawienie oferty kształcenia przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu kadry żeglugi śródlądowej, która obok Nakła jest jedyną placówką oświaty ponadgimnazjalnej w Polsce i co roku zasila rynki armatorów zagranicznych z uwagi na brak zatrudnienia naszych absolwentów w transporcie na rzekach Polski,
·        Ocenę realizacji Programu Odra 2006 z pozycji środowisk lokalnych bezpośrednio narażonych na skutki powodzi ( brak  działań konserwacyjnych koryta rzeki Odry)
·        Propozycję zmian kompetencyjnych w gospodarce rzekami
 
” Gabriela Tomik przekonuje, że jeżeli samorząd otrzyma Odrę, która będzie żeglowna, to stworzy w otoczeniu dobrze funkcjonującą gospodarkę lokalną. Aktualnie powiaty, które są zainteresowane wykorzystaniem rzeki w transporcie, prowadzą rozmowy z zespołem ds. Odry powołanym przy parlamencie. Poruszane są tam tematy przejęcia odpowiedzialności za Odrę przez Ministerstwo Transportu i dostosowania rzeki do standardów transportowych Unii Europejskiej.”
 
„Zdaniem Gabrieli Tomik, wicestarosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, przywrócenie żeglowności Odry pozwoli na rozwój gospodarczy nie tylko Opolszczyzny, ale całej zachodniej Polski: od Szczecina aż po Racibórz. – Samorządy posiadają niezbędne narzędzia do ożywienia gospodarczego obszarów wokół portów i dróg wodnych. – Do zadań samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania Odrą należy planowanie przestrzenne – tłumaczy Gabriela Tomik.”

Odra.jpeg
konferencja.jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera