Kamera on-line

Szansa dla najlepszych uczniów

Druga edycja powiatowego projektu

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zainaugurowano warty 600 tys. zł projekt, skierowany do uczniów szkół zawodowych z terenu naszego powiatu. Dzięki pozyskanym środkom 229 osób weźmie udział w 16 specjalistycznych kursach mających na celu podniesienie zdolności absolwentów do znalezienia atrakcyjnych miejsc pracy, zgodnych z ich wykształceniem i ambicjami. Będą to m.in. kursy spawalnicze, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz mechatroniczne. Na uroczystości oprócz przedstawicieli władz miasta, powiatu oraz urzędu marszałkowskiego licznie gościli prezesi lokalnych firm współpracujących z CKPiU. Realizacja projektu zakłada bowiem wielopłaszczyznowe działania, począwszy od nawiązania kontaktu i konsultacji z pracodawcami w celu ustalenia ich oczekiwań, co do nowych pracowników.
W ostatnich latach powstało wiele nowych zakładów pracy, zdecydowanie różniących się od tradycyjnych branż przemysłowych kojarzonych z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim. Zjawisko to wymusiło koniczność dostosowania szkolnictwa zawodowego w celu przygotowania nowej, wszechstronnie przygotowanej kadry pracodawców, by móc w dalszej kolejności dostosować system edukacji zawodowej do ich oczekiwań i potrzeb. Dodajmy, że jest to już druga edycja projektu „Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla – najlepsi z najlepszych”. Pierwsza odniosła spory sukces. Dlatego konieczne jest kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.  
Od lewej: przewodnicząca Rady Miasta, Elżbieta Czeczot, członek Zarządu Powiatu, Jerzy Pałys, wiceprezydent Artur Widłak, wicestarosta Małgorzata Tudaj, członek Zarządu Powiatu Józef Szymański.  
1.jpeg
4.jpeg
Na zdjęciu reprezentujący marszałka, Artur Rolka.
2.jpeg
3.jpeg

 


 
×

Zapisz się do newslettera