Kamera on-line

Stawiają na rozwój sportu

Uroczysta inauguracja ogólnopolskiego programu

 
 
Podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury Sportowej, który odbył się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale nastąpiła oficjalna inauguracja Programu Promocji Gmin i Powiatów "budujemy Sportową Polskę".

Podczas uroczystego rozpoczęcia Kongresu Zarząd PKIS przedstawił uczestnikom założenia programu, do którego przystąpiło obecnie już ponad 600 gmin i powiatów z całej Polski – w tym również Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

Program „budujemy Sportową Polskę" stanowi kontynuację i rozszerzenie „Programu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Polsce" realizowanego od 2005 roku przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Program popularyzował budowę nowoczesnych obiektów sportowych, najnowsze technologie i rozwiązania projektowe. W ramach programu promowana była także tematyka bezpieczeństwa i zarządzania obiektami sportowymi.
Program „budujemy Sportową Polskę" ma na celu nie tylko promocję budowy nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ale także szeroko rozumianej kultury fizycznej, w tym sportu amatorskiego i wyczynowego. Program ma charakter ciągły i będzie kontynuowany przez najbliższe lata, stanowiąc podstawową aktywność Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
Celem programu "budujemy Sportową Polskę" jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie, tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, którzy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, którzy promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia, którzy w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie. Podczas Kongresu wręczono także specjalne certyfikaty firmom, które zostały partnerami programu. Program wspierają firmy, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na społeczny aspekt rozwoju infrastruktury sportowej.
3.jpeg
2.jpeg
1.jpeg
4.jpeg 
×

Zapisz się do newslettera