Kamera on-line

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Dotacja rządowa

 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał dotacje celowe na realizację zadań w ramach wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, ustanowionego przez rząd. Dofinansowania na 2011 rok udzielone zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego. 15 tys. zł przeznaczone będzie na wycieczki krajoznawcze dla dzieci romskich w celu zapewnienia jednakowych szans edukacyjnych. 900 zł kosztować ma ubezpieczenie podopiecznych od nieszczęśliwych wypadków. 2880 zł Powiat przeznaczy na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Natomiast 22 tys. zł pochłonie zorganizowanie kolonii letniej dla uczniów romskich. Łącznie w bieżącym roku na zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów wydane zostanie ponad 40 tys. zł.
×

Zapisz się do newslettera