Kamera on-line

Mamy swojego przedstawiciela w radzie

Zakończyło się formowanie utworzonej niedawno Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Wśród powołanych przedstawicieli sektora pozarządowego, jako reprezentantka Chorągwi Opolskiej ZHP, znalazła się hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – komendant Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle i zastępca komendanta chorągwi.

Zaproponowana kandydatura miała wspólną rekomendację władz samorządowych miasta i powiatu – Prezydenta Kędzierzyna-Koźla Tomasza Wantuły oraz Starosty Józefa Gismana.
Dla całego środowiska harcerskiego to wielki zaszczyt i wyraz docenienia współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli.
Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem doradczym, powoływanym przez Marszałka Województwa. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie działań i aktów prawnych Samorządu Wojewódzkiego, dotyczących organizacji pozarządowych i współpracy z trzecim sektorem, wskazuje również przedstawicieli sektora pozarządowego do komisji konkursowych.
1.jpeg
×

Zapisz się do newslettera