Kamera on-line

Kto i ile pozyskał?

Podsumowano wydatki w ramach RPO

 
 
Od 2007 roku do 31 marca 2011 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 41,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofinansowania 90,3 mld zł.

Podpisano z beneficjentami 20 743 umów na kwotę dofinansowania w części UE 48,5 mld zł, co stanowi 73,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.
 
Spory udział w pozyskiwaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego ma Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, który w omawianym okresie zrealizował m.in. warty ponad 2 mln 700 tys. zł projekt przebudowy i doposażenia placówek szkolnych. Za te pieniądze wyremontowano statek szkoleniowy dla młodzieży MS Sucharski, wyposażono pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w najnowsze obrabiarki sterowane numerycznie, zakupiono nowoczesny sprzęt dydaktyczny do znajdującego się w Sławięcicach Zespołu Szkół nr 3. W tym czasie rozpoczęto również warty ponad 100 tys. zł program lekcji dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów i zapewniający im wysoką jakość usług świadczonych w systemie oświaty. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w Zespole Szkół Specjalnych i zakończą się w sierpniu tego roku. Za ponad 220 tys. zł Powiat zrealizował 12 programów rozwojowych w szkołach średnich. Mowa o zajęciach wyrównawczych przed maturą czy warsztatach inspiracji. 600 tys. zł kosztowało podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez liczne kursy zawodowe. Do kwietnia 2012 roku 256 uczniów z terenu powiatu będzie brało udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i kursach w szkołach zawodowych – projekt opiewa na 599 tys. zł. Warsztaty doradcze, wsparcie psychologiczne oraz turnus rehabilitacyjny – to z kolei założenia wartego 509 tys. zł projektu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. To tylko niektóre z zadań, jakie udało się zrealizować, bądź których realizacja nadal trwa.
 
Foto: zajęcia praktyczne na statku MS Sucharski.
 
2.jpeg
 
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera