Kamera on-line

Czego słuchają w powiecie

RMF FM depcze po piętach Radiu Park

Radio Park poinformowało o najnowszym sondażu przedstawiającym wyniki słuchalności poszczególnych stacji radiowych. Na miejscu I na Opolszczyźnie plasuje się RMF FM, zaraz za nim Radio Opole i na miejscu III Radio ZET. Radio Park zajmuje VII miejsce po m.in. warszawskiej „Trójce” i Radiu Eska. Inaczej ranking przedstawia się biorąc pod uwagę już tylko Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Nasza lokalna stacja zajmuje I miejsce w powiecie osiągając wskaźnik 88,15% słuchalności w zasięgu tygodniowym. Depcze jej po piętach RMF FM zajmując drugie miejsce i osiągając wskaźnik na poziomie 83,08% słuchalności w zasięgu tygodniowym. Na trzecim miejscu jest Radio Opole – 60,91%(zasięg tygodniowy). Badania dotyczące naszego powiatu obejmują bardzo szeroki zakres czasowy, od lipca 2010 do marca 2011 roku – w większości okres zaraz po majowej powodzi. Wówczas z racji swej specyfiki – Radia Park słuchano przede wszystkim dla informacji podawanych w dużej mierze przez lokalne samorządy oraz wszelkie instytucje oferujące pomoc powodzianom.
Biorąc pod uwagę zasięg dzienny, nasza lokalna stacja wypada już nieco lepiej deklasując konkurencje „z kopca” o 10 punktów procentowych. Jest to jednak zasięg dzienny i im bliżej całego tygodnia kozielska rozgłośnia zdecydowanie zmniejsza dystans dzielący ją od konkurencji. Średni rating dla Radia Park wyniósł 14,56%. RMF FM(7,57%), Radio Opole(2,31%).  
×

Zapisz się do newslettera