Kamera on-line

Odsłonięto tablicę poświęconą wybitnemu profesorowi

Uroczystość z udziałem władz

 
 
Wybitny uczony, autor prawie 400 rozpraw naukowych, studiów i monografii, honorowy obywatel miasta Kędzierzyn-Koźle – prof. Karol Jonca. W piątek w filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogiczne w Koźlu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą temu niezwykłemu człowiekowi. W uroczystości wzięli udział m.in. członek zarządu województwa Barbara Kamińska, była wicemarszałek województwa Teresa Karol, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Zadka, starosta powiatu Józef Gisman, członek zarządu powiatu Gabriela Tomik oraz prezydent miasta Tomasz Wantuła. Przybyli również dyrektorzy placówek szkolnych, pedagodzy oraz wszyscy ci, którym postać profesora szczególnie utkwiła w pamięci.
 
- Jestem dumny z tego, że to właśnie z terenu naszego powiatu wywodzi się ten wyjątkowy człowiek. Był szczególnie związany z tą ziemią, w mojej pamięci na zawsze pozostanie jedną z najwybitniejszych osób związanych z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim – powiedział starosta Józef Gisman.
 
Z zakresu problematyki śląskiej opublikował wiele studiów dotyczących między innymi Ziemi Kozielskiej takich jak, „Zarys dziejów gospodarczych i społecznych miasta Koźla” (1963) czy „Dzieje społeczno-gospodarcze Sławięcic” (1974). Ostatnią publikacją dotyczącą Ziemi Kozielskiej była „Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 r. pod Koźlem”, wydana początkowo w pierwszym tomie Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich, potem zaś jako samodzielna publikacja. Na liczne prośby mieszkańców miasta i sympatyków epoki napoleońskiej, książka wznawiana była kilkakrotnie, w tym przy okazji obchodów 200 rocznicy oblężenia Twierdzy Koźle (2007), w języku polskim i niemieckim. Zostało także opublikowane jej streszczenie w językach francuskim i angielskim.
 
Prof. dr hab. Karol Jonca zmarł 13 stycznia 2008 roku we Wrocławiu. Jego pogrzeb odbył się 19 stycznia na tamtejszym cmentarzu przy ulicy Bardzkiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła liczna grupa mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, w tym Jego dawni koledzy ze szkolnej ławki i nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.
 

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

8.jpeg

11.jpeg

7.jpeg

6.jpeg


 


 

 

×

Zapisz się do newslettera