Kamera on-line

Kolejna wielka inwestycja w kozielskim szpitalu

W placówce informatycy zainstalowali najnowocześniejszy sprzęt
 
Najnowszej generacji sprzęt i oprogramowanie – wszystko w niemal hermetycznym pomieszczeniu, do którego dostęp mają wyłącznie informatycy szpitala. Drzwi do supernowoczesnej serwerowni otwiera się nie kluczem ale za pomocą palca, z którego system odczytuje wcześniej zakodowany schemat linii papilarnych. W środku najwyższej jakości zabezpieczenia i czujniki wilgoci oraz specjalne maszynerie, które zapewniają odpowiednią temperaturę wewnątrz. W takich warunkach już wkrótce komputery będą przetwarzały miliony danych niezbędnych do komfortowej obsługi pacjenta. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu aspiruje do grona polskich jednostek ochrony zdrowia, w których już funkcjonuje bardzo wysoki poziom informatyzacji, przynosząc tym placówkom wymierne korzyści. Wiążą się one ze znacznymi oszczędnościami w funkcjonowaniu Zespołu poprzez eliminację niepotrzebnie ponoszonych nakładów na działalność operacyjną, bardziej racjonalne wydatkowanie środków, stworzenie efektywnej, długofalowej polityki finansowej. Podniesie się także pozycja Zespołu na rynku usług medycznych – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, usprawnienie procedur medycznych i wdrożenie e-usług pozwoli jednostce skutecznie konkurować z podmiotami komercyjnymi w obszarze zdrowia.
 
W wyniku wdrożenia powyższej koncepcji będą mogły zostać podjęte następujące działania:
 
- Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
- Zapewnienie pacjentom dostępu do Internetu,
- Wdrożenie elektronicznej rejestracji,
- Zapewnienie bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych,
- Realizowanie zadań publicznych drogą elektroniczną.
 
Koszt inwestycji to 6 310 060,99 zł. 85% kwoty pochodzi z Unii Europejskiej.   
 
Aplikowanie o środki nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony organu założycielskiego Zespołu – Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Szybko podjęte decyzje przez Radę Społeczną SP ZOZ oraz Zarząd Powiatu pozwoliły na sprawne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
 
Na zdjęciu: dyrektor SP-ZOZ Dariusz Szymański, starosta Józef Gisman oraz informatyk Roman Stanek.
5.jpeg
3.jpeg
7.jpeg
6.jpeg
1.jpeg

 
 
×

Zapisz się do newslettera