Kamera on-line

Kompleksowy remont zakończony

Nowa droga, kanalizacja i chodniki

 
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło kompleksowy remont infrastruktury drogowej w Ostrożnicy(gmina Pawłowiczki). Drogowcy położyli tam 300 metrów nowego chodnika. Ulica zyskała też kanalizację burzową, krawężniki oraz wpusty uliczne. Koszt inwestycji to 203 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu powiatu oraz gminy Pawłowiczki, która partycypowała w tej inwestycji.
 
Prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1405 łączącej Pawłowiczki z Polską Cerekwią przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap Pawłowiczki – Ostrożnica ukończono w 2006 roku za kwotę 500,000 złotych stanowiącą środki własne powiatu.

Drugi etap zakończył się w 2009 roku i był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Znacząca część kwoty na prowadzone inwestycje starostwo pozyskało ze środków unijnych, około 1,3 mln złotych.
Podstawowym celem prowadzonych inwestycji drogowych na tej trasie było dostosowanie jezdni remontowanej drogi do przejazdu samochodów ciężarowych transportujących buraki cukrowe do cukrowni Ciężkowice. Nawierzchnia jezdni została utwardzona i poszerzona do 6 metrów. Kolejnym celem było połączenie dwóch ośrodków gminnych: Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi. Prace przy przebudowie drogi były prowadzone na odcinku 5200 metrów. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 2 mln złotych. Zakończenie robót związanych z chodnikiem, krawężnikami oraz kanalizacją burzową oznacza dopełnienie kompleksowości prac na tym odcinku. 
 
7.jpeg
5.jpeg
2.jpeg
3.jpeg


 

 
 
×

Zapisz się do newslettera