Kamera on-line

Będzie interwencja u władz wojewódzkich

Komisja bezpieczeństwa rok po powodzi

 
Rok po pamiętnej majowej powodzi z 2010 roku, w starostwie powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zebrała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Przewodniczył jej starosta powiatu Józef Gisman. W spotkaniu wzięli udział m.in. przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Czeczot, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn, wójtowie poszczególnych gmin, radni oraz przedstawiciele służb zespolonych – straży pożarnej i policji. Prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle reprezentował Konrad Kucz. Porządek obrad komisji składał się z dwóch punktów – zagrożenia powodziowego oraz planu działań policji w okresie letnim.
 
Komisja wyraziła zaniepokojenie stanem zabezpieczeń powiatu przed powodzią i postępem prac w tym zakresie. Dlatego też postanowiono wspólnie, aby zwrócić się do władz wojewódzkich z prośbą o interwencję w sprawie przyśpieszenia inwestycji wykonywanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Chodzi w szczególności o budowę wałów na Odrze. Komisja skieruje także pismo do prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odnośnie przyśpieszenia prac w zakresie budowy zbiornika Racibórz-Dolny. Podobne pismo wysłane zostanie do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z prośbą o budowę w ciągu obwodnicy południowej miasta budowli wodnej umożliwiającej wypompowanie wody w przypadku przedostania się jej na zawale Landzmierz-Kobylice. Zainteresowanie komisji wzbudziła także sprawa planowanych inwestycji na terenie gminy Bierawa, mowa o budowie wałów przeciwpowodziowych i zbiornika „Kotlarnia”. Oprócz tego podjęte zostaną działania związane z rozwiązaniem problemu przedostawania się do Koźla wód powodziowych poprzez lokalne cieki(Sukowicki i Koźlanka). Komisja widzi w tym miejscu rozwiązanie polegające na stworzeniu nowego układu melioracyjnego, m.in. przebudowę przepustów pod drogą krajową nr 40 i drogą wojewódzką nr 418. Wszystkie te postulaty oraz kilka innych przesłane zostaną m.in. do władz naszego województwa z prośbą o interwencję.
 
Bezpieczeństwo w okresie letnim
 
Druga część spotkania dotyczyła działań policyjnych w okresie letnim. W lipcu i sierpniu funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów przewożących młodzież na wakacyjny wypoczynek. Wzmożony zostanie nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Policjanci przyjrzą się też miejscom letniej rekreacji – akwenom wodnym i innym rejonom, w których może dojść do wypadku lub złamania prawa. Wszystkie te i wiele innych działań prowadzonych będzie w kooperacji ze strażą miejską, WOPR-em, strażą pożarną, sanepidem, żandarmerią wojskową oraz strażą graniczną.
 
AL
 
2.jpeg
5.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
1.jpeg×

Zapisz się do newslettera