Kamera on-line

Uwaga gimnazjaliści!

Do 16 czerwca gimnazjaliści mogą rejestrować się w systemie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych.   

Serwis internetowy https:/nabor.progman.pl/kedzierzynkozle dostarcza informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadgimnazjalnych, o kryteriach przyjęć i sposobie punktacji. Pozwala na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. Można dowiedzieć się o wynikach naboru nie tylko na listach wywieszanych w szkołach, ale w tym samym czasie również poprzez stronę www. Sposób naboru pozwoli zaoszczędzić niepotrzebnego stresu, wyeliminuje konieczność biegania między szkołami oraz skróci do minimum czas oczekiwania na wyniki.
×

Zapisz się do newslettera