Kamera on-line

Nabór do szkół średnich tylko do 8 lipca

Sprawdź, gdzie zostały wolne miejsca

Kończy się nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Łącznie do szkół średnich przyjęto 965 osób – licea 405, technika 438, zawodówki – 122. Nie przyjęto 47 kandydatów. Nie uwzględniono 62 podań w związku z niedostarczeniem świadectw.

Wszystkich, którzy nie dopełnili niezbędnych formalności zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa do 8 lipca.
Wolne miejsca pozostały w następujących placówkach:
- I Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół nr 1 na kierunku technik budownictwa
- Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej na kierunku technik żeglugi śródlądowej
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w klasie sportowej oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunku operator obrabiarek skrawających.
Więcej szczegółów można uzyskać w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, pod numerem telefonu: 77 472 31 75 lub w sekretariatach poszczególnych szkół.
Adresy i telefony placówek znajdują na stronie internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl w zakładce „oświata”.
×

Zapisz się do newslettera