Kamera on-line

Nie likwidacja, a przenosiny!

Z Blachowni do Azot

 
24 czerwca Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jednomyślnie podjął decyzję o przeniesieniu siedziby Zespołu Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych do budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach. Nie oznacza to likwidacji blachowniańskiej placówki, a jedynie uwarunkowane względami ekonomicznymi jej przeniesienie. Zarząd Powiatu wziął pod uwagę nie tylko względy finansowe ale również korzyści edukacyjne dla uczniów – baza dydaktyczna obu szkół utworzona zostanie w jednym miejscu, a materiały edukacyjne Zespołu Szkół w Blachowni uzupełnią zbiory jednostki w Azotach. Również korzyści ekonomiczne są tu oczywiste, chociażby ze względu na możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych w dostępnych klasach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Decyzja zarządu spowoduje w przyszłości znaczne oszczędności w budżecie powiatowej oświaty. Okres wakacyjny jest niewątpliwie najlepszym momentem na tego typu reorganizacje.
AL
×

Zapisz się do newslettera