Kamera on-line

Obrady zarządu powiatu

Most i drogi

 
20 lipca w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. Jego członkowie w składzie – starosta Artur Widłak, wicestarosta Gabriela Tomik, a także Beata Łobodzińska i Jakub Gładysz, (Marek Piasecki był nieobecny) omówili tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem powiatu. W trakcie spotkania przedstawiona została informacja na temat prac Zespołu ds. budowy mostu Cisek-Bierawa. Przypomnijmy, że wójt gminy Cisek, na której terenie usytuowana ma być budowla, wydał właśnie postanowienie mówiące o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nowej przeprawy mostowej. Dzięki temu powiat zaoszczędzi kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Jak stwierdził starosta Artur Widłak - to dobra informacja dla mieszkańców powiatu, oznacza bowiem przyspieszenie prac oraz możliwość natychmiastowego ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową.
Poza tym dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu przedstawił m.in. realizację budżetu PZD za I półrocze bieżącego roku, stan komunikacji dróg w powiecie oraz przypomniał o zaplanowanych do końca roku zadaniach związanych z infrastrukturą drogową. Odnoście prowadzonych aktualnie remontów należy wspomnieć o robotach cząstkowych nawierzchni wykonywanych w powiecie.
Jednym z ostatnich punktów programu środowego zarządu była informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zarząd Powiatu wyraził również swą opinię dotyczącą przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”.
7.jpeg
9.jpeg
8.jpeg


  
 
×

Zapisz się do newslettera