Kamera on-line

Zgłoś propozycję!

W związku z budową Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu – partner KSOW Województwa Opolskiego - informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia propozycji zadań, których realizacja przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich w skali całego województwa.

W dniu 28 czerwca 2011 roku Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła następujące działania, które będą realizowane w ramach Planu działania KSOW na lata 2012-2013:
1.         Wzmacnianie efektywności realizacji zadań przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych strategii rozwoju.
2.         Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej i rolniczej.
3.         Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości.
4.         Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
5.         Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa, krajobrazu kulturowego wsi.
6.         Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich.
 
Propozycję zadań można przesyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w terminie do 12 sierpnia 2011 roku.
 
Szczegóły dotyczące zasad działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl w zakładce województwa opolskiego.
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera