Kamera on-line

Artur Widłak: nauka i praca muszą ze sobą korelować

Starosta spotkał się z dyrektorami

 
Najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem szkół średnich zostały poruszone na spotkaniu starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Artura Widłaka z dyrektorami placówek ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim szukano oszczędności w powiatowej oświacie oraz rozwiązań, które przyczynią się w przyszłości do efektywniejszej racjonalizacji wydatków. Ważny krok na drodze do ograniczenia kosztów za ogrzewanie poczyniono praktycznie we wszystkich szkołach należących do powiatu. Mowa chociażby o termomodernizacji pomieszczeń. Kolejnym ma być zaproponowane przez starostę Artura Widłaka spotkanie przedstawicieli szkół z dyrekcją Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, który dostarcza ciepło do niektórych powiatowych jednostek.
Oświata z powiecie kędzierzyńsko-kozielskim to również szereg planów rozwojowych. Jednym z nich jest przedstawiony przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego pomysł wybudowania ośrodka rekreacyjno-sportowego na kozielskiej wyspie. Inicjatywa wydaje się o tyle cenna, że znacząco ożywiłaby Odrę w tym rejonie. Byłaby też doskonałym atutem w zakresie promocyjnym całego powiatu. Samo centrum przygotowuje się obecnie do znaczących zmian związanych z wchodzącą w 2012 roku reformą kształcenia zawodowego.
Musimy zerwać z przyzwyczajeniami i zacząć kształcić uczniów zgodnie z potrzebami rynkowymi – stwierdził starosta Artur Widłak. Temat ten pojawił się również na spotkaniu starosty z przedstawicielami ZAK S.A. – Zapewniono mnie o potrzebie zatrudniania fachowców, już teraz coraz częściej poszukiwani są specjaliści w zakresie chemii i budownictwa, dlatego będę robił wszystko, by nasza młodzież miała gdzie zdobywać zawód, by potem bez problemu znajdować pracę – zaznaczył Artur Widłak.
Widoczne są również znaczące efekty, jakie poczyniono w zakresie rozwijania współpracy szkół z firmami. Zespół Szkół nr 1 w Koźlu może pochwalić się partnerstwem ze 130 zakładami pracy, dlatego konieczne stało się zatrudnienie osoby, której zadaniem będzie nadzorowanie praktyk oraz współpraca z przedsiębiorcami, tak by otworzyć absolwentom placówki możliwie jak najprostszą drogę do podjęcia pracy. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Urszula Więcek zaproponowała na to stanowisko Józefa Gismana, byłego starostę kędzierzyńsko-kozielskiego. Podczas swej pracy zawodowej były starosta miał okazję współpracować z wieloma firmami nie tylko z terenu naszego powiatu ale i całego województwa. To przekłada się na znajomość specyfiki lokalnego rynku oraz zapotrzebowaniami kadrowymi w zakładach pracy.
W dzisiejszych czasach młodzieży coraz trudniej odnaleźć się na bardzo konkurencyjnym rynku pracy, dlatego będziemy robić wszystko, by oba ważne etapy naszego życia jakimi są nauka i praca możliwie jak najlepiej ze sobą korelowały – podsumował starosta Artur Widłak.  
AL
2.jpeg
4.jpeg
3.jpeg


 
×

Zapisz się do newslettera