Kamera on-line

Rada radziła i opiniowała

Spotkanie w starostwie

17 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Podczas spotkania z udziałem starosty Artura Widłaka omówiono aktualną sytuację na rodzimym rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku obejmie aktywnymi formami 1227 bezrobotnych, wydając na ten cel ponad 6 mln zł.
W czasie posiedzenia rada zaopiniowała zmiany w regulaminach i kryteriach przyznawania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Prócz tego przedstawiono zmiany w realizacji zadań ujętych w programach i projektach dla bezrobotnych mieszkańców powiatu.
Więcej informacji znajdziemy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy oraz pod ogólnie dostępnymi numerami telefonów kędzierzyńsko-kozielskiego pośredniaka.

AL

×

Zapisz się do newslettera