Kamera on-line

Ruszają konsultacje

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kieruje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 dla młodzieży w wieku 15-25 lat z terenu powiatu przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Konsultacje odbędą się w dniach: 26.08-09.09.2011 i mają formę pisemną. Opinie i wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres lub złożyć na piśmie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Skarbowej 4.

Szczegóły w załącznikach.
 
 
×

Zapisz się do newslettera