Kamera on-line

Pierwszy taki nowy rok szkolny

Młodzież z Azotów powitała kolegów Blachowni

 
Wicestarosta powiatu Gabriela Tomik wraz z członkinią zarządu Beatą Łobodzińską otworzyła uroczyście nowy rok szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azoty. Inauguracja miała charakter wyjątkowy, nowy rok szkolny rozpoczęli tam bowiem uczniowie nie tylko z Azot ale także z przeniesionego z Blachowni Zespołu Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych. Do tego grona dołączyli podopieczni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Tak więc grono powitalne liczyło aż trzy placówki szkolne. Wspólnie pod tamtejszym obeliskiem złożono kwiaty i oddano hołd poległym w II wojnie światowej. Kolejnym punktem programu było uroczyste otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej. Wicestarosta Gabriela Tomik wraz z członkiem zarządu powiatu – Beatą Łobodzińską życzyli wszystkim uczniom oraz nauczycielom samych sukcesów.
Dobrze, że w budżecie powiatu znalazły się środki na remont sali gimnastycznej, w końcu teraz będzie służyć obydwu zespołom szkół – przyznała Beata Łobodzińska. Podobnego zdania była Gabriela Tomik. – Pieniądze zostały dobrze spożytkowane, a odremontowana sala niech służy młodzieży jak najdłużej – stwierdziła.  
Przypomnijmy, że w 1996 roku miała miejsce podobna sytuacja. Wówczas placówka z Blachowni i szkoła z Azot połączyły się w jeden Zespół Szkół, tyle tylko, że rozpoczął on funkcjonowanie pod wspólnym sztandarem i nazwą. 
AL
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg


 
×

Zapisz się do newslettera