Kamera on-line

Anatol Majcher dyrektorem SP-ZOZ

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się 5 września, członkowie zarządu większością głosów zdecydowali o odwołaniu z funkcji dyrektora SP-ZOZ Dariusza Szymańskiego. Podczas obrad na stanowisko dyrektora SP-ZOZ z dniem 6 września powołany został Anatol Majcher. Swą funkcję będzie pełnił do czasu powołania w drodze konkursu nowego dyrektora, nie dłużej jednak niż do 29 lutego 2012 roku.  

×

Zapisz się do newslettera