Kamera on-line

Wybory 2011

19 września upływa termin składania zgłoszeń dla osób niepełnosprawnych chcących wziąć udział w nadchodzących wyborach. 26 września natomiast jest ostatnim dniem umożliwiającym zgłoszenie takiego zamiaru dla osób niewidomych i niedowidzących, które chcą oddać swój głos w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki do głosowania.

Na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl można znaleźć odpowiedzi na 24 najczęściej zadawane pytania dotyczące wyborów parlamentarnych. 
 
1. Kto może głosować korespondencyjne lub przez pełnomocnika?
Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby starsze, które wyrażą taką chęć po załatwieniu kilku formalności.
2. Jakie formalności trzeba załatwić, żeby móc głosować?
Należy wysłać zgłoszenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Można tego dokonać ustnie, pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
3. Co powinno zawierać zgłoszenie?
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oświadczenie o wpisie do rejestru wyborców w danej gminie, wskazanie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, oraz załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. W zgłoszeniu można wyrazić życzenie otrzymania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a.
4. Jaki jest termin nadsyłania zgłoszeń dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego?
Termin ten upływa 19 września.
5. Gdzie można uzyskać druki wniosków, na których należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?
Druki te można otrzymać w urzędach miast lub gmin; są też dostępne na stronach internetowych urzędów.
6. Kiedy otrzymam zestaw wyborczy?
Wyborca, który zgłosił chęć oddania głosu w takiej formie, do 2 października otrzyma pakiet wyborczy od pracownika urzędu gminy lub listonosza.
7. Co zawiera pakiet wyborczy?
Pakiet zawiera: kopertę zwrotna, karty do głosowania, kopertę na karty do głosowania, instrukcję głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i ewentualnie nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille’a.
8. Gdzie odsyłane są karty do głosowania?
Karty do głosowania odsyłane są do obwodowej komisji wyborczej, do której wyborca jest zapisany.
9. Jaki jest koszt przesyłki?
Przesyłka jest bezpłatna; można ją przekazać listonoszowi.
10. Jaki jest termin odesłania przesyłki?
Przesyłka musi dotrzeć do komisji wyborczej przed zakończeniem głosowania.
11. Jaki jest termin dla osób niewidomych i niedowidzących, które chcą oddać swój głos w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki do głosowania?
Taki fakt trzeba zgłosić do 26 września.
12. Kto może oddać głos przez pełnomocnika?
Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które skończyły 75 lat.
13. Jaki jest termin dla osób chcących głosować przez pełnomocnika?
Termin złożenia wniosku upływa 29 września.
14. Czy mogę głosować przez pełnomocnika korespondencyjnie?
Dopuszczalny jest tylko jeden sposób oddania głosu, do wyboru: przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
15. W jaki sposób można udzielić pełnomocnictwa do głosowania?
Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik umawia się z wyborcą na sporządzenie aktu pełnomocnictwa w miejscu wyznaczonym przez wyborcę. Podczas spotkania zostaje sporządzony specjalny akt. Inne dokumenty nie będą honorowane.
16. Czy pełnomocnik w dniu wyborów musi mieć ze sobą akt pełnomocnictwa?
Tak, bez niego nie będzie mógł oddać głosu w imieniu niepełnosprawnego wyborcy.
17. Czy z pełnomocnika można korzystać za granicą?
Nie, z pełnomocnika ani nakładek w języku Braille’a mogą korzystać jedynie osoby głosujące w kraju.
18. Kiedy odbędą się wybory parlamentarne?
Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się 9 października.
19. Gdzie można szukać informacji o wyborach?
Informacja udzielana jest poprzez wydział urzędu gminy lub miasta odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów.
20. Ile lokali będzie dostępnych dla osób z niepełnosprawnością?
Co najmniej 1/5 lokali obwodowych komisji na terenie każdej gminy musi być dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
21. Czy można zażądać zmiany lokalu wyborczego?
Pojedynczy obywatel lub organizacja pozarządowa mogą zgłosić do wójta propozycję zmiany lokalu.
22. Czy po złożeniu wniosku mam pewność, że będę mógł oddać głos w lokalu dostosowanym?
Decyzja o przeniesieniu lokalu należy do wójta.
23. Jaki lokal jest lokalem dostępnym dla osób niepełnosprawnych?
1 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U. nr 158, poz. 938).

Zgodnie z jego wytycznymi, dostosowany lokal obwodowej komisji wyborczej powinien znajdować się na parterze budynku pozbawionego barier architektonicznych lub wyposażonego w podjazdy i inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie do lokalu osobom z niepełnosprawnością. Co najmniej jedne drzwi prowadzące do lokalu powinny umożliwiać dostęp osobom na wózkach, czyli mieć szerokość minimum 0,9 m i próg nie wyższy niż 5 mm.

Krawędzie stopni schodów, które znajdują się w lokalu oraz prowadzą do niego, powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z posadzką. Jeśli w budynku znajdują się przezroczyste drzwi lub ściany, powinny zostać oznaczone - na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m - co najmniej dwoma kontrastującymi z tłem pasami o szerokości 10-15 cm. Posadzki powinny być antypoślizgowe, a droga prowadząca od drzwi wejściowych do miejsca głosowania - możliwie najkrótsza i wolna od przeszkód.
W kabinach wyborczych do tajnego głosowania należy zapewnić dodatkowe, prócz górnego, oświetlenie, skierowane na miejsce, w którym wypełniana będzie karta do głosowania. Co najmniej jedna kabina w lokalu musi być dostosowana do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością, czyli mieć po minimum 1,2 m szerokości i głębokości oraz umożliwiać pisanie na wysokościach 0,8 i 1,1 m.

Urna wyborcza powinna mieć nie więcej niż metr wysokości. Przejście pomiędzy miejscem wydania karty do głosowania, kabiną i urną powinno mieć szerokość co najmniej 1,5 m. Obwieszczenia oraz informacje o sposobie głosowania należy wywiesić w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózkach, na wysokości 0,9 m, mierzonej od podłoża do dolnej krawędzi arkusza.
24. Jak wyglądają wybory za granicą?
Niektóre spośród wprowadzonych poprzez nowelizację form głosowania są od lat z powodzeniem stosowane w Europie.
Głosowanie korespondencyjne możliwe jest w wielu krajach Europy. W Szwecji stosowane jest już od 1942 r., a głosuje w ten sposób 30 proc. wyborców. W Niemczech w ostatnich wyborach do Bundestagu korespondencyjnie głosowało ponad 9 mln osób, w kantonie genewskim w wyborach kantonalnych - aż 95 proc. obywateli, zaś w Wielkiej Brytanii w ostatnich wyborach do Izby Gmin - ponad 6 mln wyborców, czyli ponad 30 proc. głosujących. W tych krajach głosowanie korespondencyjne jest znacznie bardziej popularne niż korzystanie z instytucji pełnomocnika.

Głosowanie przez pełnomocnika zna prawo takich państw Unii, jak Belgia, Francja, Holandia czy Wielka Brytania, a głosowanie za pośrednictwem poczty - Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy czy Wielka Brytania.
Masz inne pytania dotyczące wyborów? Zadzwoń pod bezpłatny numer infolinii: 800 330 330!
×

Zapisz się do newslettera