Kamera on-line

Uchwała do konsultacji

Zarząd Powiatu kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje odbędą się w dniach od 22.09 do 6.10 i mają formę pisemną. Wnioski do projektu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr-kkozle.pl lub pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4.

Projekt uchwały można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - Konsultacje społeczne
×

Zapisz się do newslettera