Kamera on-line

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż wszyscy organizatorzy wypoczynku letniego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, mają obowiązek przedłożyć w Kuratorium Oświaty w Opolu, wymagane dokumenty w celu uzyskania zaświadczenia jego zgłoszeniu. Zaświadczenie takie stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności wypoczynku dla dzieci młodzieży (art. 92 a ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły, placówki, osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Z prawnymi uregulowaniami obowiązku zgłaszania wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży można zapoznać się na stronie internetowej www.kuratorium.opole.pl
Informujemy także, że Kuratorium Oświaty w Opolu uruchamia 24 godzinny telefon pod którym można zgłaszać skargi, uwagi i zapytania w sprawie organizacji i funkcjonowania kolonii i obozów – 077/ 45 24 575.
Konsultacje i porady w zakresie organizacji i funkcjonowania wypoczynku będą udzielane pod tel. 077/ 45 24 573 lub pod tel. 691 933 131 przez st. wizytatora Piotra Dańkowskiego.
×

Zapisz się do newslettera