Kamera on-line

Uchwała do konsultacji - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na lata 2011-2015

Zarząd Powiatu kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na lata 2011-2015.
Konsultacje odbędą się w dniach od 30.11.2011r. do 14.12.2011 i mają formę pisemną. Wnioski do projektu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr-kkozle.pl lub pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4.

Projekt uchwały można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - Konsultacje społeczne

×

Zapisz się do newslettera