Kamera on-line

Wyprawa Morsów z Kędzierzyna-Koźla zakończyła się sukcesem

Mieszkańcy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego będący członkami klubu "Morsy Dębowa" podjęli się niezwykłej i pionierskiej inicjatywy. Postanowili przepłynąć rzekę Odrę rozpoczynając swą wyprawę w Ostrawie, a kończąc w Szczecinie przy Wałach Chrobrego.

W czasie trwającej 17 dni (16.11-02.12) wyprawy, pokonali 741,6 km lodowatej o tej porze roku Odry, płynąc w systemie sztafetowym. Nie mogło zabraknąć poparcia takiego przedsięwzięcia ze strony władz powiatowych. Na wniosek radnych Zarząd zainicjował przygotowanie formalne użyczenia jednostki pływającej dla WOPR zabezpieczającej logistycznie przedsięwzięcie Morsów Dębowa. Stało się to doskonałą okazją do promowania naszej szkoły oraz inicjatywy Rady Powiatu w sprawie przywrócenia żeglowności Odrze.

Od Koźla spływowi Morsów Dębowa towarzyszył statek Major Sucharski – obiekt stanowiący własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, będący na co dzień pracownią dydaktyczną dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, kształcących się w zawodzie technika żeglugi śródlądowej. Statek pełnił nie tylko rolę pływającego hotelu, w wyprawie jako załoga uczestniczyli również nauczyciele ZSŻŚ, którzy pod okiem doświadczonego kapitana, zdobywali dodatkową wiedzę i doświadczenie. Po 30 latach po raz pierwszy statek Major Sucharski miał przycumować w porcie Szczecin. Symboliczna "ostatnia tona węgla ze Śląska" została załadowana na pokład w wymarłym porcie w Koźlu jako symbol apelu do władz centralnych o ożywienie gospodarcze portów na rzece Odrze.

Wyprawa, pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józef Sebesty, w której udział wzięli: Teresa Jaworska, Teresa Koczubik, Adam Giet, Marian Hampel, Artur Suchan, Sebastian Szewczyk oraz Janusz Tyka, nie miała charakteru wyłącznie sportowego. Jej misja to spowodowanie właściwego zainteresowania władz wodnymi arteriami komunikacyjnymi, przywrócenie żeglowności Odrze, promowanie działań zapobiegających skutkom powodzi oraz promocja walorów turystyczno-krajoznawczych rzeki.

O sukcesie, jaki odniosło przedsięwzięcie naszych Morsów świadczy zarówno olbrzymie zainteresowanie mediów, jak i uroczyste przywitanie jakie zgotowano naszym bohaterom na finiszu, udział w nim wzięli m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski reprezentowała w Szczecinie wicestarosta Gabriela Tomik oraz radna powiatu Dorota Tomala, w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla gratulacje składał sekretarz Wiesław Księski.

Wyprawa podjęta przez członków klubu Morsy Dębowa, doskonale oddała intencję inicjatywy Radnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, którzy we wrześniu Br. podjęli uchwałę w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry (Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 29 września 2011 r.). Radni Powiatu zwrócili się także do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenach, przez które przepływa rzeka Odra, aby poparli ten apel. Prośba ta spotkała się z bardzo pozytywną reakcja samorządów, w podjętej inicjatywie wspiera nasz Powiat już ponad 20 samorządów. Działania Powiatu zostały przedstawione szerokiemu gremium na konferencji pn. Rozwój powiązań kooperacyjnych Nauka – Przemysł - Samorząd "Kanał Odra – Dunaj - Łaba: szansa czy konieczność" w Hotelu Centralnym w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 18 listopada 2011r. przez wicestarostę Gabrielę Tomik. Konferencji tej patronowali: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek oraz Marszałek Województwa Opolskiego-Józef Sebesta.

Mamy nadzieje, ze wszystkie wysiłki samorządów jak również sukces wyprawy naszych Morsów przyczynią się do podjęcia merytorycznej debaty nad niewystarczającą realizacją "PROGRAMU DLA ODRY-2006' wdrożonego w naszym Państwie ustawą z dnia 6 lipca 2001r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod w/w nazwą.

morsy3.jpeg
morsy 2.jpeg
morsy1.jpeg
morsy 7.jpeg
morsy 6.jpeg
morsy5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera